Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska
ul. Polanka 3
60-965 Poznań
tel: 61 665 39 10      fax: 61 665 38 30
e-mail: office_ctso@put.poznan.pl