Przedmioty obieralne KSTiO

 
Studia inżynierskie, semestr 6

Przedmiot obieralny w/z Komputerowych Systemów Pomiarowych

 • Komputerowe Systemy Pomiarowe
 • Graficzne Środowiska Projektowania Systemów Pomiarowych
 • Projektowanie Systemów Pomiarowych

Przedmiot obieralny w/z Komputerowego Wspomagania Projektowania

 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania - dr inż. S. Michalak
 • Komputerowa Analiza Układów Elektronicznych - dr inż. S. Michalak
 • Zastosowania Programów ECAD - dr inż. S. Michalak

Przedmiot obieralny I

 • Podsystemy Czasu i Częstotliwości w Systemach Telekomunikacyjnych - dr inż. M. Kasznia
 • Synchronizacja w Systemach i Sieciach Telekomunikacyjnych - dr inż. M. Kasznia

Przedmiot obieralny II

 • Metody Projektowania i Technika Realizacji Urządzeń Elektronicznych
 • Projektowanie Obwodów Drukowanych
 
Studia inżynierskie, semestr 7

Przedmiot obieralny w/z Eksploatacji Systemów

 • Eksploatacja Systemów Telekomunikacyjnych - dr inż. M Kasznia

Przedmiot obieralny w/z Optoelektroniki i Fotoniki

 • Optoelektronika i Fotonika - dr inż. J. Lamperski
 • Optoelektronika i Fotonika II - dr inż. J. Lamperski

Przedmiot obieralny III

 • Sensory i Układy Pomiarowe
 • Elektroniczne Przetworniki Sygnałów
 
Studia magisterskie, semestr 2

Przedmiot obieralny I

 • Struktury wbudowane - dr inż. K. Arnold, dr inż. S. Michalak
 • Mikroprocesorowe systemy akwizycji danych - dr inż. K. Arnold, dr inż. S. Michalak

Przedmiot obieralny II

 • Metrologia kwantowa - prof. dr hab. inż. W. Nawrocki
 • Rozproszone systemy pomiarowe - prof. dr hab. inż. W. Nawrocki

Przedmiot obieralny III

 • Synchroniczna hierarchia systemów cyfrowych - dr hab. inż. M. Jessa
 • Hierarchie systemów teletransmisyjnych - dr hab. inż. M. Jessa
 
Studia magisterskie, semestr 3

Przedmiot obieralny I

 • Układy optyki zintegrowanej - dr inż. J. Lamperski
 • Optyczne przetwarzanie informacji - dr inż. J. Lamperski

Przedmiot obieralny II

 • Podstawy kryptografii z zastosowaniami w telekomunikacji - dr hab. inż. M. Jessa
 • Metody bezpiecznej komunikacji - dr hab. inż. M. Jessa

Przedmiot obieralny III

 • Cyforwe Pomiary w Telekomunikacji - dr hab. inż. A. Domańska
 • Systemy Konwersji a/c i c/a - dr hab. inż. A. Domańska