prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

prof. zw.

tel: 61-665-3888

pokój: 134

email: nawrocki@et.put.poznan.pl

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

prof. nadzw.

tel: 61-665-3839, -3910

pokój: 217, 133

email: rstasins@et.put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Anna Domańska

adiunkt

tel: 61-665-3865

pokój: 129

email: domanska@et.put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Mieczysław Jessa

adiunkt

tel: 61-665-3854

pokój: 125

email: mjessa@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Przedmiotem badań naukowych jest zjawisko chaosu, jego właściwości oraz zastosowania w telekomunikacji i elektronice. Badania prowadzone obecnie dotyczą metod generowania ciągów pseudolosowych oraz bezpiecznych ciągów pseudolosowych na potrzeby tradycyjnej kryptografii oraz kryptografii chaotycznej. Innym obszarem badań, nakierowanym na bieżące potrzeby operatorów telekomunikacyjnych, jest synchronizacja sieci telekomunikacyjnej, szczególnie sieci SDH (metody, zegary, pomiary, standardy telekomunikacyjne, plany synchronizacji, itp.)

 

dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

adiunkt

tel: 61-665-3835

pokój: 135

email: mwawrz@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Komputerowe systemy pomiarowe, pomiary nanostruktur, nanoelektronika.

 

dr inż. Krzysztof Arnold

adiunkt

tel: 61-665-3868

pokój: 218

email: karnold@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Michał Kasznia

wykładowca

tel: 61-665-3858

pokój: 121

email: mkasznia@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Synchronizacja w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, odtwarzanie taktu i nośnej, analiza jakości sygnałów synchronizacji.

 

dr inż. Jan Lamperski

adiunkt

tel: 61-665-3863, -3809

pokój: 025, 131

email: jlamper@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Michał Maćkowski

adiunkt

tel: 61-665-3859

pokój: 120

email: michal.mackowski@put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Obszar badań naukowych obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, programowaniem i badaniem systemów pomiarowych, szczególnie systemów rozproszonych z bezprzewodową transmisją danych.

 

dr inż. Krzysztof Malczewski

adiunkt

tel: 61-665-3860

pokój: 216

email: kmal@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Sławomir Michalak

wykładowca

tel: 61-665-3824

pokój: 108

email: michalak@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Jakub Pająkowski

adiunkt

tel: 61-665-2898

pokój: 524E

email: pajakow@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: zagadnienia z zakresu rozproszonych systemów pomiarowych, zagadnień z obszaru nadprzewodnictwa i krioelektroniki, sensory i systemy pomiarowe

 

dr inż. Piotr Stępczak

adiunkt

tel: 61-665-3883, -3808

pokój: 23

email: piotr.stepczak@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Obszar jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z budową, pomiarami i projektowaniem światłowodowych systemów transmisyjnych, a w szczególności systemów z gęstym zwielokrotnieniem falowym.

 

mgr inż. Mateusz Buczkowski

asystent

tel: 61-665-3860

pokój: 216

email: m.buczkowski@et.put.poznan.pl

 

mgr inż. Łukasz Matuszewski

asystent

tel: 61-665-3855

pokój: 124

email: lukasz.matuszewski@et.put.poznan.pl

 

mgr inż. Zofia Planner

asystent

tel: 61-665-3864

pokój: 130

email: zplanner@et.put.poznan.pl

 

mgr Elżbieta Czarnecka

specjalista

tel: 61-665-3910, fax -3830

pokój: 133

email: eczarnec@et.put.poznan.pl

 

inż. Jerzy Gumny

specjalista

tel: 61-665-3865

pokój: 123

email: jgumny@et.put.poznan.pl

 

inż. Stanisław Michalski

specjalista

tel: 61-665-3807

pokój: 019a

email: smichals@et.put.poznan.pl

 

Pracownicy emerytowani


 

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrogowski

tel: 61-665-3857

pokój: 122

email: dobrog@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Krzysztof Lange

tel: 61-665-3855

pokój: 124

email: lange@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Zbigniew Szymański

tel: 61-665-3864

pokój: 130

email: zszyman@et.put.poznan.pl