Pracownicy KSTiO

 

prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

...
prof. zw. 
tel.61-665-3888
pokój134
emailnawrocki@et.put.poznan.pl

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

...
prof. nadzw. 
tel.61-665-3839, -3910
pokój217, 133
emailrstasins@et.put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Anna Domańska

...
adiunkt 
tel.61-665-3865
pokój129
emaildomanska@et.put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Mieczysław Jessa

...
adiunkt 
tel.61-665-3854
pokój125
emailmjessa@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Przedmiotem badań naukowych jest zjawisko chaosu, jego właściwości oraz zastosowania w telekomunikacji i elektronice. Badania prowadzone obecnie dotyczą metod generowania ciągów pseudolosowych oraz bezpiecznych ciągów pseudolosowych na potrzeby tradycyjnej kryptografii oraz kryptografii chaotycznej. Innym obszarem badań, nakierowanym na bieżące potrzeby operatorów telekomunikacyjnych, jest synchronizacja sieci telekomunikacyjnej, szczególnie sieci SDH (metody, zegary, pomiary, standardy telekomunikacyjne, plany synchronizacji, itp.)

 

dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

...
adiunkt 
tel.61-665-3835
pokój135
emailmwawrz@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Komputerowe systemy pomiarowe, pomiary nanostruktur, nanoelektronika.

 

dr inż. Krzysztof Arnold

...
adiunkt 
tel.61-665-3868
pokój218
emailkarnold@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Michał Kasznia

...
wykładowca 
tel.61-665-3858
pokój121
emailmkasznia@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Synchronizacja w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, odtwarzanie taktu i nośnej, analiza jakości sygnałów synchronizacji.

 

dr inż. Jan Lamperski

...
adiunkt 
tel.61-665-3863, -3809
pokój025, 131
emailjlamper@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Michał Maćkowski

...
adiunkt 
tel.61-665-3859
pokój120
emailmichal.mackowski@put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Obszar badań naukowych obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, programowaniem i badaniem systemów pomiarowych, szczególnie systemów rozproszonych z bezprzewodową transmisją danych.

 

dr inż. Krzysztof Malczewski

...
adiunkt 
tel.61-665-3860
pokój216
emailkmal@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Sławomir Michalak

...
wykładowca 
tel.61-665-3824
pokój108
emailmichalak@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Jakub Pająkowski

...
adiunkt 
tel.61-665-2898
pokój524E
emailpajakow@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: zagadnienia z zakresu rozproszonych systemów pomiarowych, zagadnień z obszaru nadprzewodnictwa i krioelektroniki, sensory i systemy pomiarowe

 

dr inż. Piotr Stępczak

...
adiunkt 
tel.61-665-3883, -3808
pokój23
emailpiotr.stepczak@et.put.poznan.pl

Zainteresowania naukowe: Obszar jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z budową, pomiarami i projektowaniem światłowodowych systemów transmisyjnych, a w szczególności systemów z gęstym zwielokrotnieniem falowym.

 

mgr inż. Mateusz Buczkowski

...
asystent 
tel.61-665-3860
pokój216
emailm.buczkowski@et.put.poznan.pl

 

mgr inż. Łukasz Matuszewski

...
asystent 
tel.61-665-3855
pokój124
emaillukasz.matuszewski@et.put.poznan.pl

 

mgr inż. Zofia Planner

...
asystent 
tel.61-665-3864
pokój130
emailzplanner@et.put.poznan.pl

 

mgr Elżbieta Czarnecka

...
specjalista 
tel.61-665-3910, fax -3830
pokój133
emaileczarnec@et.put.poznan.pl

 

inż. Jerzy Gumny

...
specjalista 
tel.61-665-3865
pokój123
emailjgumny@et.put.poznan.pl

 

inż. Stanisław Michalski

...
specjalista 
tel.61-665-3807
pokój019a
emailsmichals@et.put.poznan.pl

 

Pracownicy emerytowani


 

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrogowski

...
 
tel.61-665-3857
pokój122
emaildobrog@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Krzysztof Lange

...
 
tel.61-665-3855
pokój124
emaillange@et.put.poznan.pl

 

dr inż. Zbigniew Szymański

...
 
tel.61-665-3864
pokój130
emailzszyman@et.put.poznan.pl