Prace dyplomowe

 

Prace inżynierskie, stacjonarne

Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować płytkę PCB i uruchomić układ z wyświetlaczem LED 4x7 segment współpracujący z zestawem dydaktycznym STK500
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i uruchomić układ do pomiaru nasłonecznienia z wykorzystaniem fotoogniwa, z możliwością bezprzewodowej transmisji danych.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i uruchomić optyczny konwerter szeregowych interfejsów USART i SPI do komunikacji pomiędzy mikroprocesorami AVR.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i uruchomić prosty nadajnik ARDF (Amateur Radio Direction Finding). W pracy wykorzystać 8-bitowy mikroprocesor rodziny ATmega.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaproponować rozwiązanie elektronicznej wersji 'skrzynki' do geocaching'u, umożliwiającej odczyt informacji przez łącze Bluetooth.
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Celem pracy jest opracowanie, zbudowanie oraz zbadanie jakości podtrzymania częstotliwości generatora pętlowego analogowej pętli synchronizacji fazy przy zaniku sygnału synchronizacji.
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Celem pracy jest opracowanie, zbudowanie i sprawdzenie jakości pracy układu bezpośredniej syntezy częstotliwości z wybranym 48 bitowym układem scalonym DDS. Sterowanie za pomocą układu AVR.
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie dwóch układów wykorzystujący kontroler AVR ATmega328. Zadania pierwszego układu: odczyt sygnału z czujnika i nadawanie danych za pomocą modułu radiowego. Zadania drugiego układu: odbiór danych, obliczanie wyników pomiaru i prezentacja wyników na wyświetlaczu. Praca projektowo-konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w C.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie układu do rozpoznawania gestów współpracującego z komputerem PC. Zadania układu: detekcja gestów z wykorzystaniem czujnika ultradźwiękowego, przesyłanie danych do komputera PC za pomocą interfejsu USB. Praca projektowo-konstrukcyjna. Wymagana znajomość modułu Arduino Mega ADK oraz umiejętność programowania w C.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest oprogramowanie i uruchomienie autonomicznego urządzenia pracującego w czasie rzeczywistym do wprowadzanie efektów dźwiękowych do sygnału audio. Sposób pracy urządzenia: sygnał audio z wejście urządzenia po wprowadzeniu wybranego przez użytkownika efektu dźwiękowego pojawia się na wyjściu. Praca projektowo-programistyczna. Wymagana znajomość kontrolera wbudowanego NI myRIO oraz umiejętność programowania w LabVIEW.
Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Praca projektowa, wymaga umiejętności programowania w języku C. Celem pracy jest implementacja algorytmów współpracujących z urządzeniem pomiarowym i umożliwiających wyznaczanie dewiacji Allana i dewiacji czasu w czasie rzeczywistym, podczas pomiaru błędu czasu, dla ruchomego (wędrującego) zakresu obserwacji.
Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Praca projektowa, wymaga umiejętności programowania w języku C. Celem pracy jest napisanie programu współpracującego z urządzeniem pomiarowym i umożliwiającego sterowanie procesem pomiaru błędu czasu oraz procesami obliczeń parametrów w czasie rzeczywistym i wizualizacje wyników pomiaru oraz wyników obliczeń parametrów.
Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Praca projektowa, wymaga umiejętności programowania w języku C. Celem pracy jest napisanie programu synchronizującego zegar komputera z wykorzystaniem protokołu NTP, wykonującego korekcję uchybu częstotliwości w odstępie pomiędzy chwilami synchronizacji i generującego na jego wyjściu sygnał 1 pps.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Opracowanie sterownika diody laserowej z zabezpieczeniem prądowym realizującego wysterowanie punktu pracy diody oraz modulację bezpośrednią w paśmie do 20MHz. Układ powinien umożliwiać modulację diody sygnałem analogowym oraz cyfrowym. Praca projektowo – konstrukcyjna.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Budowa i właściwości transmisyjne media-konwerterów światłowodowych stosowanych w sieciach komputerowych. Opracowanie metodyki testowania i kontroli pracy media-konwerterów w wybranych łączach optycznych.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Budowa i właściwości transmisyjne elementów nadawczo – odbiorczych stosowanych w optycznych łączach przemysłowych. Zaprojektowanie i wykonanie optycznego łącza przemysłowego. Opracowanie metodyki testowania i kontroli pracy elementów nadawczo odbiorczych oraz wybranych parametrów optycznego łącza przemysłowego.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

Praktycznym celem pracy są programy demonstrujące jak wykorzystanie możliwości architektonicznych procesora sygnałowego może wpłynąć na szybkość wykonywania się programów (tryb SIMD, równoległe wykonywanie instrukcji itp).
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

Celem praktycznym jest program liczący i wyświetlający spektrogram sygnału dźwiękowego.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zapoznanie się z wybranym mikrokontrolerem AVR oraz architekturą i programowaniem układu transmisji szeregowej ACE. Zaprojektowanie systemu z wyświetlaczem LCD, ułatwiającym nadzorowanie przebiegu transmisji prowadzonej przez układ ACE z urządzeniami zewnętrznymi. Opracowanie programów testowych dla zaprojektowanego systemu.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zapoznanie się z zasadą działania i konstrukcją próbników 7-segment LED, wspomagających uruchamianie układów cyfrowych. Montaż i zaprogramowanie próbników kompatybilnych z zestawem STK500. Opracowanie programów testowych. Uruchomienie próbników z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR i środowiska AVR Studio.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zapoznanie się z półprzewodnikowymi czujnikami temperatury i ciśnienia. Zaprojektowanie systemu mikroprocesorowego, umożliwiającego pomiar zewnętrznych warunków atmosferycznych i prezentację wyników pomiaru w stacji centralnej, znajdującej się w pomieszczeniu.
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Zastosowanie dostępnych protokołów komunikacyjnych (m.in. Modbus) do wymiany danych i sterowania pomiędzy sterownikami PLC FX5U firmy Mitsubishi
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Budowa zestawu dydaktycznego do nauki programowania sterowników PLC
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Programowanie struktur FPGA implementowanych w rozwiązaniach National Instruments w środowisku LabVIEW
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Należy opracować oprogramowanie umożliwiające podłączenie do komputera Raspberry Pi karty pomiarowej NI USB 6008/6009 oraz zdalne, przez sieć komputerową, sterowanie pomiarami.
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Opracować oprogramowanie uniwersalnego regulatora (np. PID) dla myRIO
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Opracować oprogramowanie uniwersalnego regulatora (np. PID) dla komputera Raspberry Pi
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

Brak opisu
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

Brak opisu
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

Brak opisu
 

Prace magisterskie, stacjonarne

Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i uruchomić model małej komory termicznej, sterowany komputerem Raspberry PI.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Opracować układ umożliwiający radiowy odczyt danych z wybranych cyfrowych czujników pomiarowych.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zamodelować i przeprowadzić symulacje dla podstawowych, wybranych elementów elektronicznych w języku Verilog-A.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaproponować rozwiązanie łącza światłowodowego umożliwiające wymianę danych pomiędzy zestawami STK500. Przedstawić przykładowe programy obsługujące transmisję danych
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować rozwiązanie i wykonać układ do sterowania rotorem (sterownik) anteny odbiorczej satelitów systemu NOAA.
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie dostępnej literatury i standardów międzynarodowych (ITU, IEEE itp.), zalet i wad metod dystrybucji sygnału czasu w synchronicznym Ethernecie (protokoły NTP, PTP, metody mieszane z GNSS).
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienia nadajnika i odbiornika sygnału czasu (data, czas i znacznik 1pps) rozsyłającego co sekundę drogą radiową w obrębie budynku (odległość do 300m).
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Celem pracy jest porównanie właściwości statystycznych (testy NIST, TestU01 oraz Diehard) dwóch rodzin generatorów pseudolosowych zaproponowanych po 2010 roku.
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Celem pracy jest opracowanie nakładki szyfrującej/deszyfrującej dla wiadomości przesyłanych za pomocą SMS (Android)
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr inż. Krzysztof Malczewski

Brak opisu
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie przenośnego monitora podstawowych parametrów życiowych: tętno, temperatura i częstość oddechów. Urządzenie powinno umożliwiać monitorowanie parametrów życiowych w długim okresie czasu i ich zapis na kartę microSD. Praca projektowo-konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w C.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zestawienie i oprogramowanie w LabVIEW wirtualnego przyrządu pomiarowego (wykorzystującego kartę pomiarową) sterowanego poleceniami głosowymi. Praca projektowo -konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w LabVIEW.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zestawienie i oprogramowanie w LabVIEW komputerowego systemu pomiarowego do wyznaczania wybranych parametrów telekomunikacyjnych linii przesyłowych. Praca projektowo -konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w LabVIEW.
Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Praca projektowa, wymaga umiejętności programowania w języku C. Celem pracy jest implementacja i przetestowanie metod wyznaczania maksymalnego błędu przedziału czasu realizowanych w czasie rzeczywistym, podczas pomiaru błędu czasu.
Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Praca projektowa, wymaga umiejętności programowania w wybranym języku oraz wykonania eksperymentów symulacyjnych i analizy statystycznej. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy statystycznej jakości wyznaczanych estymat parametrów sygnałów synchronizacji w zależności od zastosowanej metody wyznaczania parametru, długości ciągów danych itp.
Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Praca projektowa, wymaga umiejętności programowania w wybranym języku oraz wykonania eksperymentów symulacyjnych i analizy statystycznej. Celem pracy jest implementacja “nie-Allanowskich” metod identyfikacji szumu fazy obecnego w sygnale synchronizacji.
Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Praca projektowa, wymaga umiejętności programowania w wybranym języku. Celem pracy jest implementacja i przetestowanie metod wyznaczania parametrów sygnałów synchronizacji realizujących obliczenia w czasie rzeczywistym dla wielokanałowych pomiarów błędu czasu.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Rozpatrzenie metod pomiarowych torów optycznych z elementami rozgałęźnymi. Opracowanie koncepcji systemu monitorującego tory optyczne w sieci PON, który umożliwi natychmiastową lokalizację uszkodzenia. Analiza metod wykrywania usterek w torach optycznych w sieci PON.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Ocena efektów liniowych i nieliniowych jako podstawa działania optycznych czujników zintegrowanych oraz rozłożonych do pomiaru wielkości fizycznych w torach światłowodowych. Opracowanie projektu systemu pomiarowego wykorzystującego wybraną metodę do jednoczesnego pomiaru temperatury i naprężenia w określonym odcinku toru światłowodowego. Analiza wrażliwości systemu na zakłócenia.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

W dniu dzisiejszym najbardziej obiecującymi technikami które w tej dziedzinie będą zapewne implementowane za 10-20 lat wydają się być holografia cyfrowa i cyfrowa forma fotografii integralnej. Zadanie minimum w tej pracy polegałoby na dokonaniu przeglądu obecnego stanu wiedzy w tych dziedzinach.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

Entropia sygnałów multimedialnych jest niższa niż to wynika ze wzoru Shannona dla źródeł bezpamięciowych. Jednocześnie stanowi ona kres dolny na możliwą do uzyskania kompresję bezstratną tych sygnałów. Praca polegałaby na oszacowywaniu jej wartości dla konkretnych sygnałów.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

Takie liczby pierwsze mają zastosowanie w konstrukcji algorytmów DFT o małej liczbie mnożeń. Praca polegałaby na poszukiwaniu dużych liczb pierwszych o takich właściwościach.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zapoznanie się z cyfrowymi metodami pomiaru czasu i częstotliwości. Uwzględnienie wymagań, wynikających ze specyfiki laboratorium dydaktycznego. Przeanalizowanie koncepcji przedstawionej przez prowadzącego i zaprojektowanie mikroprocesorowego miernika czasu i częstotliwości, pełniącego funkcje zestawu dydaktycznego w laboratorium.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zapoznanie się z czujnikami, umożliwiającymi pomiar temperatur w zakresie 0-250°C. Zapoznanie się z architekturą i programowaniem wybranego mikrokontrolera AVR. Zaprojektowanie systemu z mikrokontrolerem AVR, który zbiera i prezentuje dane pomiarowe z wybranego czujnika temperatury.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zaprojektowanie generatora m.cz. z mikrokontrolerem ATmega 16A, odpowiedzialnym za cyfrową syntezę sygnału sinusoidalnego, o częstotliwości sterowanej z wykorzystaniem strumienia świetlnego. Wykorzystanie prototypowego modułu przetwarzania c/a. Opcjonalne wykorzystanie wyświetlacza LCD 2x16 do wizualizacji nastawy częstotliwości. Opracowanie oprogramowania w języku asemblera lub C.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Wybór zestawu figur Lissajous dla sygnałów przesuniętych w fazie i sygnałów o różnych częstotliwościach. Programowa wizualizacja figur Lissajous na ekranie monitora. Zapewnienie możliwości płynnych przejść pomiędzy obrazami, z programowaną szybkością przejścia. Opracowanie interface’u użytkownika.
Promotor:

Zapoznanie się z czujnikami, umożliwiającymi pomiar temperatur w zakresie 0-300°C. Zapoznanie się z architekturą i programowaniem mikrokomputera Raspberry Pi. Zaprojektowanie systemu z mikrokomputerem Raspberry Pi, który zbiera i prezentuje dane pomiarowe z wybranego czujnika temperatury.
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Zastosowanie dostępnych protokołów komunikacyjnych (m.in. Modbus) do wymiany danych i sterowania pomiędzy sterownikami PLC FX5U firmy Mitsubishi
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Budowa zestawu dydaktycznego do nauki programowania sterowników PLC
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Programowanie struktur FPGA implementowanych w rozwiązaniach National Instruments w środowisku LabVIEW
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Należy opracować oprogramowanie umożliwiające podłączenie do komputera Raspberry Pi karty pomiarowej NI USB 6008/6009 oraz zdalne, przez sieć komputerową, sterowanie pomiarami.
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Opracować oprogramowanie uniwersalnego regulatora (np. PID) dla myRIO
Promotor: dr inż. Michał Maćkowski

Opracować oprogramowanie uniwersalnego regulatora (np. PID) dla komputera Raspberry Pi
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

Brak opisu
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

Brak opisu
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

Brak opisu
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki

Brak opisu
 

Prace magisterskie, stacjonarne, ICT

Promotor: dr inż. Michał Kasznia

Programming skills are required. The goal of this work is testing and implementation of the methods enabling real-time computation of the timing signal parameters for multi-channel time error measurement.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

Brak opisu
 

Prace inżynierskie, niestacjonarne

Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować płytkę PCB i uruchomić układu częstościomierza z mikroprocesorem ATmega. Zmontować i uruchomić układ, przetestować działanie, zaproponować własne modyfikacje programu.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i uruchomić układ zasilania modułu pomiarowego (małej mocy) z wykorzystaniem paneli solarnych . Przetestować działanie w warunkach nasłonecznienia charakterystycznych dla terenu Polski
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i uruchomić układ kompasu z wybranym czujnikiem pola magnetycznego. Przetestować działanie w warunkach terenowych.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Napisać program umożliwiający graficzną prezentację trasy przelotu wybranego satelity na tle mapy Ziemi, z możliwością aktualizacji danych (wprowadzania poprawek).
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować moduł z odbiornikiem GPS współpracujący z zestawem dydaktycznym STK500.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie dwóch układów wykorzystujący kontroler AVR ATmega328. Zadania pierwszego układu: odczyt sygnału z czujnika i nadawanie danych za pomocą modułu radiowego. Zadania drugiego układu: odbiór danych, obliczanie wyników pomiaru i prezentacja wyników na wyświetlaczu. Praca projektowo-konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w C.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie układu do rozpoznawania gestów współpracującego z komputerem PC. Zadania układu: detekcja gestów z wykorzystaniem czujnika ultradźwiękowego, przesyłanie danych do komputera PC za pomocą interfejsu USB. Praca projektowo-konstrukcyjna. Wymagana znajomość modułu Arduino Mega ADK oraz umiejętność programowania w C.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest oprogramowanie i uruchomienie autonomicznego urządzenia pracującego w czasie rzeczywistym do wprowadzanie efektów dźwiękowych do sygnału audio. Sposób pracy urządzenia: sygnał audio z wejście urządzenia po wprowadzeniu wybranego przez użytkownika efektu dźwiękowego pojawia się na wyjściu. Praca projektowo-programistyczna. Wymagana znajomość kontrolera wbudowanego NI myRIO oraz umiejętność programowania w LabVIEW.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Analiza różnych efektów liniowych i nieliniowych jako podstawa działania optycznych czujników zintegrowanych oraz rozłożonych do pomiaru wielkości fizycznych w torach światłowodowych. Opracowanie projektu systemu pomiarowego wykorzystującego wybraną metodę do jednoczesnego pomiaru temperatury i naprężenia w określonym odcinku toru światłowodowego.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Ocena systemów transmisji danych w pojazdach transport publicznego – właściwości, ograniczenia, perspektywy. Opracowanie projektu światłowodowych łączy transmisyjnych do wielofunkcyjnej komunikacji pokładowej w pojazdach transportu publicznego w aspekcie znaczącego wzrostu niezawodności i odporności na zakłócenia.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Dokonanie przeglądu układów, sterujących wskaźnikami 7-segment w wielopozycyjnych wyświetlaczach sekwencyjnych. Zaprojektowanie wyświetlacza 4x7-segment , współpracującego z zestawem STK500, ze szczególnym uwzględnieniem małego poboru mocy.
 

Prace magisterskie, niestacjonarne

Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i wykonać prototyp dwukołowego balansującego robota.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaprojektować i wykonać układ umożliwiający podgląd sygnałów na magistrali SPI.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

W środowisku SciLab opracować program do obsługi wybranego miernika poprzez interfejs szeregowy.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Opracować i uruchomić system akwizycji danych z wybranych czujników pomiarowych. Zaproponować sposób prezentacji wyników i wizualizacji danych.
Promotor: dr inż. Sławomir Michalak

Zaproponować rozwiązanie zestawu z układem STM32 i czujnikami pomiarowymi. Przygotować krótkie programy testowe.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie przenośnego monitora podstawowych parametrów życiowych: tętno, temperatura i częstość oddechów. Urządzenie powinno umożliwiać monitorowanie parametrów życiowych w długim okresie czasu i ich zapis na kartę microSD. Praca projektowo-konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w C.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zestawienie i oprogramowanie w LabVIEW wirtualnego przyrządu pomiarowego (wykorzystującego kartę pomiarową) sterowanego poleceniami głosowymi. Praca projektowo -konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w LabVIEW.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak

Celem pracy jest zestawienie i oprogramowanie w LabVIEW komputerowego systemu pomiarowego do wyznaczania wybranych parametrów telekomunikacyjnych linii przesyłowych. Praca projektowo -konstrukcyjna. Wymagana umiejętność programowania w LabVIEW.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Ocena właściwości transmisji IP po WDM w sieci z ROADM i torach optycznych o znacznej różnicy długości. Synteza układów kompensacji dyspersji o zmiennej charakterystyce. Analiza doboru parametrów kompensatorów na przepływność w traktach WDM.
Promotor: dr inż. Piotr Stępczak

Ocena źródeł szumu optycznego w torach światłowodowych i sieci PON. Zaprojektować model szumowy toru światłowodowego o zadanej konfiguracji. Opracować program obliczeniowy do prezentacji szumu optycznego w torze światłowodowym z wybraną liczbą źródeł szumu.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zapoznanie się z rozwiązaniami 8-wejściowych próbników logicznych, przeznaczonych do wizualizacji stanu portów równoległych mikrokontrolerów AVR, rezydujących w środowisku zestawów uruchomieniowych STK500. Opracowanie według koncepcji prowadzącego projektu statycznego wyświetlacza 2x7segment LED z dekoderem HEX/7segment. Wykorzystanie elementów SMD i elementów o małym poborze mocy.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zapoznanie się z rozwiązaniami zestawów laboratoryjnych, przeznaczonych do badania układów ze wzmacniaczami operacyjnymi oraz z koncepcją zestawu przedstawioną przez prowadzącego. Zaprojektowanie zestawu laboratoryjnego według uzgodnionej koncepcji. Wykonanie, montaż i uruchomienie zestawu. Opcjonalne powielenie zestawu.
Promotor: dr inż. Krzysztof Arnold

Zaprojektowanie generatora m.cz. z mikrokontrolerem ATmega 16A, odpowiedzialnym za cyfrową syntezę sygnału sinusoidalnego, o częstotliwości sterowanej z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej. Wykorzystanie prototypowego modułu przetwarzania c/a. Opcjonalne wykorzystanie wyświetlacza LCD 2x16 do wizualizacji nastawy częstotliwości. Opracowanie oprogramowania w języku asemblera lub C.